ข้อมูลในหน้านี้ เป็นข้อตกลงระหว่าง Fashion4thai.com กับลูกค้าทุกท่าน
ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาใด โปรดแจ้งทาง email ไปที่ ก่อนที่จะสั่งสินค้า

หน้านี้ประกอบด้วย
1. กรอกข้อมูลเพื่อสั่งของ
2. ข้อตกลงในการสั่งของ
3. การคืนของ

สั่งของ(โปรดให้ข้อมูลชัดเจน)-Order (* เฉพาะลูกค้าเก่ากรอก)
* เลขที่ของที่สั่ง-Item #
* ชื่อ-First Name
* นามสกุล-Last Name
เลขที่บ้าน(ตึก/ห้อง/ชั้น)-Address 1
ตรอก/ซอย-Address 2
ถนน/ตำบล-Address 3
เขต/อำเภอ-City
จังหวัด-State
รหัสไปรณีย์-Zip Code
ประเทศ-Country
* อีเมล์-Email
คลิกปุ่ม "Submit" สั่งของ      

กลับหน้าหลัก-Index Page   ตั้งหน้าใหม่-Reset message
 

ข้อตกลงในการสั่งของ
1. เมื่อท่านสั่งของแล้ว เราจะตอบยืนยันไปยัง email ของท่าน
2. เมื่อท่านได้รับ email จากเราแล้ว ท่านสั่งจ่ายเงินที่บัญชีธนาคาร ... เลขที่ ...
3. เราจะส่งของให้ท่านตามที่ท่านให้เรามา และยืนยันการส่งพร้อมเลขกำกับที่ไปรณีย์ออกให้ไปทาง email ของท่าน
4. เมื่อท่านได้รับของแล้วโปรดแจ้งให้เราทราบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

fashion4thai
ขอขอบพระคุณยิ่งที่ท่านให้เกียรติและไว้วางใจในการบริการของเรา

การคืนของ อาจทำได้
1. ตรวจดูซองหรือกล่องที่ใส่สิ่งของ ถ้าเห็นว่าฉีกขาดผิดปกติ หรือเห็นสิ่งของภายใน โปรดให้ไปรษณีย์ส่งกลับมายังผู้ส่งทันที แล้ว email แจ้งเรากลับมา
2. ถ้าท่านรับของจากไปรณีย์ หรือเปิดซองหรือกล่องบรรจุพัสดุ เราจะไม่รับคืนสิ่งของที่ส่งไปถึงท่าน เมื่อเราได้รับของคืนและเป็นไปตามข้อตกลง เราจะดำเนินการตามที่ท่านได้บ่งมาทางemail ถึงfashion4thai.com


fashion4thai ขอขอบพระคุณท่านในความร่วมมือ
ในเรื่องสีของเสื้อ จะขียนเป็น Comment ไว้ที่เว็บหน้าเสื้อทุกๆ ตัวที่แสดง

เราบริการด้วยมาตรฐาน้ ซื่อสัตย์ กิจการจะได้ไปดีและมั่นคง